Bạn nghĩ sao...??? Thư giãn

  Đó là thứ “quyến rũ” nhất của người “phụ nữ”

  - Nó nằm giữa một con mương “khô hạn” .

  - Hai bên cỏ mọc um tùm

  - Thỉnh thoảng có những đợt lũ tràn về khi người phụ nữ mất

tự chủ.

  - Người đàn ông nhìn thấy những đợt lũ này cũng phải mủi lòng.

  Và đó chính là

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đôi mắt .

Nhưng mình vẫn thích cách suy nghĩ của các bạn.