Tin hot

Làm Marketing cũng như đi tán gái. Công sở

Làm Marketing cũng như đi tán gái.

1. Bạn gặp 1 cô gái xinh đẹp ở bữa tiệc, bạn tiến tới & nói “ Anh giàu lắm! Cưới anh nha! ”. Đó là T IẾP THI , tức Direct Marketing. 2. Bạn đi tiệc & nhìn thấy cô gái tuyệt đẹp ở đó. Bạn kêu thằng...

Đọc thêm