Tin hot

Nhân viên quèn nhờ sếp mời bố mình đi ăn, nào ngờ việc đó thay đổi số phận cả công ty Công sở

Nhân viên quèn nhờ sếp mời bố mình đi ăn, nào ngờ việc đó thay đổi số phận cả công ty

Cả ngày hôm đó, tôi cẩn thận quan sát sếp. Chắc chắn ông ấy không biết tôi, tôi nên mở lời thế nào đây? Liệu ông có chấp nhận yêu cầu nực cười của tôi không? Yêu cầu kỳ quặc Sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc ở phòng hành chính của một công ty thương mại. Công việc hàng ngày là tạp vụ, đánh máy, phô tô và chỉnh lý tài liệu. Tôi cố gắng làm tốt công việc của mình chỉ mong đứng vững được ở thành phố...

Đọc thêm