Tin hot

Công ty Beifu Chemical Danh sách khách hàng

Doanh nghiệp đến từ: Đài Loan

Địa chỉ: KCN Nam Tân Uyên mở rộng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Ngành nghề: Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít.

Công ty bảo vệ tại Bình Dương - Bảo Vệ Âu Việt