Tin hot

Công ty AMIBA Việt Nam Danh sách khách hàng

   Doanh nghiệp đến từ: Việt Nam.

   Địa chỉ: Vsip IIA, thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

 

  Ngành nghề:

 Sản xuất sản phẩm từ plastic, in ấn
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.