Tin hot

Công ty Nam Long 79 Danh sách khách hàng

Doanh nghiệp đến từ: Việt Nam.

Địa chỉ: Thành phố mới Bình Dương.

Ngành nghề:

Thiết kế thi công dân dụng, công nghiệp,

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.
Xây dựng công trình công ích.
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.
San lấp mặt bằng, hoàn thiện công trình xây dựng.
Lắp đặt hệ thống điện, lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí.