Tin hot

Công ty NOVELIS Việt Nam Danh sách khách hàng

Doanh nghiệp đến từ: Hoa Kỳ

Địa chỉ:  KCN Việt Nam Singapore II, Tân Uyên, Bình Dương.

Ngành nghề kinh doanh: Sản  xuất nhôm, tái chế vỏ lon đồ uống bằng nhôm đã qua sử dụng