Tin hot

Địa ốc Đại Đông Dương Danh sách khách hàng

Doanh nghiệp đến từ: Việt Nam

Địa chỉ: Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Ngành nghề kinh doanh: 

 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. (Ngành chính).

- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

 - Xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hệ thống điện, bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.