Tin hot

Dịch vụ đào tạo bảo vệ Dịch vụ bảo vệ

   Theo qui định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì chỉ những công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ được Bộ Công an xác nhận đủ điều kiện kinh doanh bảo vệ, có giáo trình huấn luyện bảo vệ chuyên nghiệp, đội ngũ giáo viên, đảm bảo cơ sở vật chất và được Bộ Công an thẩm định chấp thuận mới được huấn luyện bảo vệ chuyên nghiệp.

   Tháng 3 năm 2011 Bộ Công an đã xác nhận Công ty Âu Việt đủ điều kiện huấn luyện bảo vệ chuyên nghiệp. Ngày 12 tháng 5 năm 2011, Sở Lao Động TB & XH tỉnh Bình Dương cấp phép Công ty Âu Việt mở cơ sở dạy nghề bảo vệ chuyên nghiệp để phục vụ cho các cơ quan đơn vị, các công ty dịch vụ bảo vệ và người lao động có nhu cầu học nghề bảo vệ chuyên nghiệp.

   Nội dung đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp của Bảo vệ Âu Việt được thực hiện theo tài liệu an ninh dân sự quốc tế kết hợp với giáo trình đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế tại doanh nghiệp của Quí khách.

Nội dung huấn luyện bảo vệ sơ cấp (22 chuyên đề)

1. Nội qui công ty, đạo đức nghề nghiệp

2. Điều lệnh

3. Kiến thức pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ

4. Lý luận chính trị

5. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ

6. Công tác tuần tra, canh gác bảo vệ mục tiêu

7. Kỷ năng giao tiếp, ứng xử

8. Nghiệp vụ chống đình công, bạo loạn, đánh nhau

9. Công tác phòng cháy, chữa cháy

10. Kỷ thuật xây dựng văn bản

 11. Công tác bảo vệ hiện trường

12. Sơ cứu thương

13. Bảo vệ nhà máy, công ty

14. Bảo vệ công trình xây dựng

15. Bảo vệ cao ốc, văn phòng, khách sạn

16. Bảo vệ nhà sách, siêu thị

17. Bảo vệ nhà hàng, quán ba, vũ trường

18. Bảo vệ sự kiện (lễ hội, khai trương, khánh thành, show ca nhạc, thời trang, vui chơi giải trí)

19. Bảo vệ nhà sách, siêu thị.

20. Bảo vệ yếu nhân.

21. Bảo vệ ngân hàng,

22. Tính năng, tác dụng, phương pháp sự dụng công cụ hỗ trợ

Thi (tự luận, trắc nghiệm và thực hành)

II. Nội dung huấn luyện bảo vệ trung cấp:

Áp dụng cho các đối tượng đã qua huấn luyện bảo vệ sơ cấp.

1. Công tác chỉ huy và quản lý mục tiêu

2. Công tác báo cáo

3. Kiến thức pháp luật (nâng cao)

4. Công tác điều tra , xác minh, nắm tình hình mục tiêu

5. Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và điều tra các vụ trộm cắp

6. Bảo vệ mục tiêu di động (áp tải vận chuyển)

7. Võ thuật tự vệ và đối kháng.

  

Công ty bảo vệ tại Bình Dương - Bảo Vệ Âu Việt.