Tin hot

Dịch vụ huấn luyện bảo vệ

   Dịch vụ huấn luyện bảo vệ chuyên nghiệp của Bảo Vệ Âu Việt hướng tới các khách hàng đang sử dụng bảo vệ nội bộ (tự tuyển) nhưng mong muốn họ thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp.

   Hiện nay, một số công ty dịch vụ bảo vệ hoạt động nhưng  không đủ điều kiện và không được phép huấn luyện bảo vệ chuyên nghiệp theo quy định mới của Chính phủ nên phải hợp tác với các trường công an hoặc các công ty bảo vệ khác để huấn luyện cho nhân viên bảo vệ của mình.

    Trung tâm huấn luyện bảo vệ (cơ sở dạy nghề bảo vệ) của Bảo Vệ Âu Việt được Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an thẩm định giáo trình, nội dung chương trình huấn luyện bảo vệ chuyên nghiệp và cấp phép đủ điều kiện huấn luyện bảo vệ chuyên nghiệp.

   Bảo vệ Âu Việt cũng được Sở LĐ -TB & XH tỉnh Bình Dương  cấp phép mở Trung tâm huấn luyện bảo vệ chuyên nghiệp (Cơ sở dạy nghề).

    Nội dung huấn luyện bảo vệ chuyên nghiệp của Bảo vệ Âu Việt được thực hiện theo tài liệu an ninh dân sự quốc tế kết hợp với giáo trình đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế tại các doanh nghiệp.

    Kết thúc khóa huấn luyện, Bộ Công an sẽ tổ chức thi tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên đạt yêu cầu.   
 

I. Nội dung huấn luyện bảo vệ sơ cấp ( 19 chuyên đề)

   TT

Tên chuyên đề

1

 Nội qui công ty, đạo đức nghề nghiệp

2

 Điều lệnh

3

 Kiến thức pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ

4

Lý luận chính trị

5

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ

6

Công tác tuần tra, canh gác bảo vệ mục tiêu

7

Kỷ năng giao tiếp, ứng xử

8

Nghiệp vụ chống đình công, bạo loạn, đánh nhau

9

 Công tác phòng cháy, chữa cháy

10

Kỷ thuật xây dựng văn bản

11

 Công tác bảo vệ hiện trường

12

 Sơ cứu thương

13

 Bảo vệ nhà máy, công ty

14

 Bảo vệ công trình xây dựng

15

 Bảo vệ cao ốc, văn phòng, khách sạn

16

 Bảo vệ nhà sách, siêu thị

17

 Bảo vệ  nhà hàng, quán ba, vũ trường

18

 Bảo vệ khu du lịch, lễ hội, thi đấu thể thao

19

 Tính năng, tác dụng, phương pháp sự dụng công cụ hỗ trợ

 

 Thi (tự luận và trắc nghiệm)

  

   II. Nội dung huấn luyện bảo vệ trung cấp: gồm 19 chuyên đề huấn luyện bảo vệ sơ cấp và các chuyên đề sau:

TT

Tên chuyên đề

1

 Công tác chỉ huy và quản lý mục tiêu

2

 Công tác báo cáo

3

 Kiến thức pháp luật (nâng cao)

4

Công tác điều tra , xác minh, nắm tình hình mục tiêu

5

 Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và điều tra các vụ trộm cắp

6

Bảo vệ mục tiêu di động ( áp tải vận chuyển)

7

 Bảo vệ yếu nhân (VIP)

8

 Võ thuật tự vệ và đối kháng

 

   Khách hàng của Âu Việt: