Đường nào cũng chết (chuyện vui ngày hội tòng quân)! Thư giãn

Có một chàng trai đến tuổi cặp kê, chàng rất sợ lấy vợ vì cho rằng lấy vợ sẽ mất tự do! Vì không muốn mất tự do nên chàng định xung phong đi lính. "Đi lính chỉ mất tự do có kỳ hạn, sau đó sẽ là tự do vĩnh viễn" - chàng nói với bố như vậy!

Ông bố nghe xong gật gù:

- Mày có 2 cách: hoặc lấy vợ, hoặc đi lính.

Nếu mày lấy vợ thì tao không có gì để nói. Nếu mày đi lính thì sẽ xảy ra 2 khả năng: sống trở về hoặc chết!

Nếu trở về thì không có gì để nói. Nếu chết thì lại có 2 khả năng: người ta chôn mày dưới cây bạch dương hoặc dưới cây thông!

Nếu chôn dưới cây bạch dương thì không có gì để nói. Nếu chôn dưới cây thông thì lại có 2 khả năng: gỗ cây thông sẽ làm bút chì hoặc làm giấy!

Nếu làm bút chì thì không có gì để nói. Nhưng nếu làm giấy thì lại xảy ra 2 khả năng: thành sách vở hoặc thành giấy vệ sinh!

Thành sách vở thì cũng không có gì để nói. Nhưng nếu thành giấy vệ sinh thì lại có 2 khả năng: đàn ông dùng hoặc phụ nữ dùng!

Nếu đàn ông dùng thì không có gì để nói. Nếu phụ nữ dùng thì lại có 2 khả năng: họ làm sạch trên hoặc làm sạch dưới!

Nếu làm sạch trên thì cũng không có gì để nói. Nếu làm sạch dưới thì lại xảy ra 2 khả năng: làm sạch đằng sau hay làm sạch đằng trước!

Nếu làm sạch đằng sau thì không có gì để nói, nhưng nếu họ dùng để làm sạch đằng trước thì....!

Bây giờ mày nghĩ sao? Đi lính hay lấy vợ?!

Chuyện sưu tầm.

zalo