Phụ nữ sợ nhau. Thư giãn

Thế giới đều sợ phụ nữ Mỹ, vì phụ nữ Mỹ hể nói là làm.

Phụ nữ Mỹ sợ phụ nữ Nhật, vì phụ nữ Nhật làm xong mới nói.

Phụ nữ Nhật lại sợ phụ nữ Trung Quốc, vì phụ nữ Trung Quốc không nói mà làm.

Nhưng phụ nữ Trung Quốc lại sợ phụ nữ Việt Nam, vì phụ nữ Việt Nam nói một đàng mà làm một nẻo.

Nhưng người xưa vẫn nói rằng "Vỏ quít dầy có móng tay nhọn".

Bằng chứng:

Phụ nữ Việt Nam lại sợ đàn ông Việt Nam,

vì đàn ông Việt Nam không nói thì không làm,

Mà khi làm thì lại làm chuyện không nói???

zalo