Tin hot

Quy trình xử lý rác bằng ENCHOICE ®

1 Công tác chuẩn bị vật tư, nhân công

a Vật tư, dụng cụ:

* Vật tư:

- Chuẩn bị đầy đủ các vật tư cần thiết như lượng chế phẩm tương ứng tỷ lệ cho phép để phun vào rác, nước rác, xe chở rác, tùy thuộc công việc yêu cầu.

- Lượng nước sạch cần pha chế theo tỷ lệ đối với từng công việc.

* Dụng cụ, phương tiện:

Máy phun cầm tay, giàn phun tự động.

b Thời gian làm việc: 02 ca (đầu giờ sáng và cuối giờ chiều).

c Nhân lực: tùy theo nhiệm vụ và vị trí phun chế phẩm mà bố trí nhân lực cho phù hợp.

2 Phun xịt ECHOICE® khu vực chứa rác

Chế phẩm dung dịch ENCHOICE® tính trên lượng rác mới hàng ngày: tùy theo tình hình mùi nặng/nhẹ, định mức ENCHOICE® đậm đặc cần sử dụng là từ 10 – 15ml/m³ rác/ ngày. Như vậy tổng cộng lượng ENCHOICE® sử dụng hàng ngày cho 15m³ rác là từ 150 – 225ml/ ngày.

Tỉ lệ pha dung dịch: Xác định mùi nặng nhất vào thời gian nào trong ngày, thì sử dụng nồng độ cao nhất 1/200 – 1/300. Vào các thời điểm khác có thể pha loãng hơn từ 1/500 – 1/600.

Cách thực hiện

- Pha 200ml ENCHOICE® với 80 lít nước sạch.

- Phun sương tự động lên bề mặt rác mới tập kết.

a Phun toàn bộ khu vực chứa nhận rác

- Thiết bị: giàn phun sương.

- Thời gian và quy trình phun: Phụ thuộc vào thời gian tập kết rác và thời gian lưu rác trong phòng chứa rác. Quy trình thông thường là phun liên tục trong thời gian tập kết rác (rác được chuyển vào phòng chứa) và phun cách 30 phút/ lần, mỗi lần 10 phút trong thời gian rác nằm tại trong phòng chứa chưa được chuyển đi. Sau khi rác được chuyển đi hết vào cuối ngày, khách hàng cần vệ sinh, tẩy rửa sạch khu vực phòng chứa rác với dung dịch ENCHOICE® 1/300 - 1/500, sau đó phun sương 10 phút nữa để khử mùi.

Lưu ý: Với lượng rác thay đổi thì phải điều chỉnh lượng chế phẩm sử dụng sao cho đảm bảo.

b Phun vệ sinh xung quanh khu vực chứa rác và tuyến đường trong khu chứa rác

- Tỷ lệ pha: 1/300 (pha 1ml ENCHOICE® với 300ml nước sạch).

- Dựng bình phun, phun xịt đều vệ sinh xung quanh khu vực chứa rá và tuyến đường xe vận chuyển rác.

- Thời gian vệ sinh tuyến đường: đầu ca sáng và cuối ca chiều

c Xử lý đối với rãnh thu nước rỉ rác

- Định mức sử dụng chế phẩm ENCHOICE® gốc: 22.5ml/ 15m³ rác/ ngày.

- Tỷ lệ pha 1/500 (pha 22.5ml ENCHOICE® vào 11 lít nước sạch).

- Đổ dung dịch pha ENCHOICE® xuống những khu vực miệng cống, rãnh đọng nước rỉ rác để khử mùi triệt để hơn.

3 Tính toán chi phí sử dụng ENCHOICE® cho khử mùi khu vực phòng chứa rác trong ngày.

- Phun xịt ENCHOICE® khu vực chứa rác: 200 ml ENCHOICE®

- Tẩy rửa sạc khu vực phòng chứa rác với dung dịch ENCHOICE®. Sau khi rác được chuyển đi hết vào cuối ngày: 10ml ENCHOICE®.

- Xử lý đối với rãnh thu nước rỉ rác: 22.5ml ENCHOICE®

Tổng cộng: 232.5ml ENCHOICE®/ngày.