Sao đổi ngôi … (quốc tế 8/3) Thư giãn

Ông A lâu ngày mới tới nhà Ông B chơi.

Thấy Ông B vừa lúi cúi làm bếp, vừa lau chùi nhà cửa cực khổ quá mới hỏi:

  - Ủa, thế con nhỏ Lan giúp việc cho mày đâu rồi?

  - Nó đi lấy chồng rồi.

  - Ủa, mà nó lấy ai vậy?

  - Lấy tao chứ ai.

  - !!!???

zalo