Sự hiểu nhầm tai hại Thư giãn

Gặp lại anh bạn cũ trong Ngày hội gia đình, chị Hương mừng rỡ:
- Anh! Lúc nãy em thấy thằng nhỏ của anh rồi, nó lớn quá hen!
Anh bạn giật mình, sữa lại tư thế, trang phục:
- Uhm... cũng tạm thôi em...
Chị Hương hồn nhiên:
- Vợ chồng anh chắc hạnh phúc lắm.
Anh bạn hơi ngại:
- Eh hèm..., đương nhiên rồi em.
Chị Hương vẫn liếng loắng:
- Nhìn thằng nhỏ của anh em đoán cũng ba bốn chục ký gì đó anh ha.
Anh bạn hoảng hồn:
- Đâu dữ vậy em, chừng ... 4... lạng à.
!!!???

zalo