Diễn văn của tiến sĩ Việt: Cái gì không giết chết được chúng ta thì sẽ làm chúng ta lớn mạnh Suy ngẫm

Diễn văn của tiến sĩ Việt: Cái gì không giết chết được chúng ta thì sẽ làm chúng ta lớn mạnh

Trong lễ tốt nghiệp của sinh viên trường Cao đẳng Nghề Việt Mỹ vào năm 2014, Tiến sỹ Trần Vinh Dự đã có bài diễn văn gây chấn động dư luận và được so sánh với bài phát biểu của huyền thoại Steve Jobs tại ĐH Stanford năm 2005. Tiến sĩ Trần Vinh Dự với bài diễn văn gây chấn động. Tiến sĩ Trần Vinh Dự là Chủ tịch chương trình của Đại học Broward College (Hoa Kỳ) tại Việt Nam. Ông cũng là Tổng Giám Đốc của TNK Capital và cổ đông sáng lập của ISmart Education – một công ty tiên phong trong lĩnh vực giải pháp giáo dục sử dụng công nghệ số có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. ...

Đọc thêm