Leaderart Industries Danh sách khách hàng

 

Doanh nghiếp đến từ: Malaysia. 

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Vsip IIA, Tân Uyên, Bình Dương.

Ngành nghề: Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, sản xuất mực in và ma tít, các loại bút long

zalo