Tin hot

Ở Nhật Bản, giám đốc cũng phải đi cọ toilet! Lý do là... Công ty bảo vệ và thương hiệu

Ở Nhật Bản, giám đốc cũng phải đi cọ toilet! Lý do là...

Thậm chí, người Nhật từng thực hiện nghiên cứu về vấn đề này hẳn hoi! Thương trường có thăng có trầm, ấy là chuyện thường tình. Một công ty phải đi lên từ khó khăn, và cũng không thể ở trên đỉnh cao mãi mãi. Chính vì thế mà đôi lúc, giám đốc cũng chỉ là một chức danh, còn thực tế thì nhân viên dưới quyền có chưa đến... nửa chục người, lại phải kiêm nhiệm nhiều việc chẳng khác gì nhân viên quèn ở các công ty khác. Tuy nhiên, đến mức giám đốc còn phải đi cọ toilet thì Nhật Bản là số một. Thậm chí, chẳng phải đến mức kiệt quệ cắt giảm nhân...

Đọc thêm