Tin hot

Huấn luyện bảo vệ chuyên nghiệp Huấn luyện

Huấn luyện bảo vệ chuyên nghiệp

Bảo vệ Âu Việt được Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an thẩm định giáo trình, nội dung chương trình huấn luyện bảo vệ chuyên nghiệp và cấp phép đủ điều kiện đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp. Bảo vệ Âu Việt cũng được Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương cấp phép mở cơ sở dạy nghề bảo vệ chuyên nghiệp. Nội dung đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp của Bảo vệ Âu Việt được thực hiện theo tài liệu an ninh dân sự quốc tế kết hợp với giáo trình đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế tại doanh nghiệp của Quí khách....

Đọc thêm