Ngưỡng mộ người khác chi bằng hãy hoàn thiện bản thân mình… Suy ngẫm

Ngưỡng mộ người khác chi bằng hãy hoàn thiện bản thân mình…

Cuộc sống không ai là hoàn hảo, cũng không có niềm vui nào là thực sự trọn vẹn. Đừng quá đặt tâm ngưỡng mộ kẻ khác, bởi mỗi người đều có nỗi niềm riêng mà không thể nói với ai. Người ta sở dĩ khổ, sở dĩ không vui vẻ hạnh phúc là bởi vì người ta hay thích bản thân mình trở thành một người khác mà không muốn làm chính mình Có một câu chuyện ngụ ngôn… Heo nói rằng giá như cho tôi sống thêm một đời nữa, tôi phải làm một con bò, công việc tuy có vất vả mệt một chút, nhưng danh tiếng tốt, được con người yêu mến. Bò thì nói giá như cho tôi được sống thêm một cuộc đời nữa, tôi phải...

Đọc thêm