Nếu gặp được người này, hãy giữ chặt bởi họ sẽ mang may mắn và phúc báo đến cho bạn Suy ngẫm

Nếu gặp được người này, hãy giữ chặt bởi họ sẽ mang may mắn và phúc báo đến cho bạn

Người bạn tốt sẽ ở bên ta lúc khó khăn, cùng ta vượt qua những thăng trầm trong cuộc sống. Một người bạn tốt cũng chính là một quý nhân. Theo lời dạy của Đức Phật, người bạn tốt là người có 3 phẩm chất: như nước, như cháo và như trà. Người bạn có phẩm chất như nước Bạn thân như nước – “Người quân tử kết giao, đạm bạc như nước”. Người bạn có phẩm chất như nước, không nhiệt liệt, không sôi động, không phô trương, làm việc thiện mà không muốn người khác biết, lặng lẽ làm bạn. Người bạn như nước khiến người ta có cảm giác không phụ thuộc nhưng lại không thể rời xa. Tình bạn như nước giống như tình bạn của Quan Vũ và Lưu Bị, là người trợ giúp đắc...

Đọc thêm

zalo