Soi gương đời Suy ngẫm

Soi gương đời

Cuộc đời như tấm gương soi, qua đó ta có thể nhận ra chính mình. Trước tiên, nó phản ảnh TÂM ta: Kẻ bi quan thấy đời đáng buồn... Người lạc quan thấy đời sao vui thế! Thứ đến, nó phản ảnh cách ta CƯ XỬ: Kẻ trao nụ cười sẽ nhận lại những nụ cười. Ai chỉ than thở sẽ thấy toàn những tiếng thở than... Kẻ ích kỷ suốt đời lầm lũi cô đơn... Người vị tha có nhiều người thương mến... Người dễ thương là người dễ dàng thương người khác và ai muốn thương họ cũng dễ.. Kẻ khó thương là người chẳng muốn thương ai, nên cũng khó có ai có thể yêu thương họ. Bạn nên thận trọng: Cần LẮNG NGHE dư luận phản ảnh về mình... Nhưng đừng ...

Đọc thêm