Sự giáo dục vĩ đại nhất là 'cảm xúc ôn hòa' của người mẹ! Suy ngẫm

Sự giáo dục vĩ đại nhất là 'cảm xúc ôn hòa' của người mẹ!

Có một kiểu giáo dục con cái vĩ đại, để các con dần dần lớn lên, dần dần trưởng thành cả về thể chất lẫn tâm hồn, đó chính là sự “ôn hòa” của người mẹ. “Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt”, vậy thế nào mới thực sự là người mẹ tốt? Kỳ thực, một người mẹ tốt cần bao hàm 3 chữ: Chữ thứ nhất: “Tĩnh” Nhiều người mẹ rất nhạy bén, có thể dễ dàng nhìn thấy nhiều vấn đề của con và lập tức chỉ ra, hơn nữa còn nhắc lại nhiều lần, thậm chí trước mặt nhiều người cứ nói con mình chỗ này không tốt chỗ kia không tốt. Nhưng như thế liệu đã thật sự đúng đắn? Kỳ thực, khi người mẹ...

Đọc thêm

Thông minh và trí huệ, bạn muốn trở thành người nào? Suy ngẫm

Thông minh và trí huệ, bạn muốn trở thành người nào?

Thông minh và trí huệ, chúng khác nhau như thế nào? Thông minh là năng lực của con người, còn trí huệ là cảnh giới của tâm hồn. Kỳ thực đó là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Trên thế giới người thông minh không nhiều, mười người thì có một, người có trí huệ thì lại càng hiếm, có khi đi cả trăm dặm cũng không thấy một ai. Trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày, người thông minh thường không dễ chịu thiệt, nhưng đối với người trí huệ điều đó lại là bình thường. Người thông minh luôn cố gắng bảo vệ lợi ích bản thân. Ví như trong kinh doanh, người thông minh sẽ đem hết lợi nhuận bỏ túi, nhưng người có trí huệ thì ngược lại, để kinh doanh...

Đọc thêm