Tin hot

Làm người đừng quá cứng nhắc, làm việc đừng quá tuyệt tình Tâm và tín

Làm người đừng quá cứng nhắc, làm việc đừng quá tuyệt tình

Giữa người với người, tình cảm quý như đá vàng; Giữa lòng với lòng, càng dựa càng gần nhau… Làm người, sống sao không thẹn với trời đất, không thẹn với lương tâm; Làm việc, sao cho xứng đáng với bạn bè, xứng đáng với người nhà. Đừng che đậy lương tâm mà làm ra những trò gian lận và dối gạt. Đừng để lợi ích làm cho tối mắt mà ngấm...

Đọc thêm