Tin hot

Bảo vệ bệnh viện Dịch vụ bảo vệ

Bảo vệ bệnh viện

N hu cầu khám chữa bệnh của người Việt Nam cũng như người nước ngoài đang sinh sống, lao động, học tập tại Việt Nam ngày càng tăng . Đến khám và điều trị bệnh thường xuất phát từ bệnh lý phát sinh hoặc chăm sóc sức khỏe định kỳ thì còn một số nguyên nhân khác do vi phạm phạm luật, tai tệ nạn xã hội … Trong thời gian qua, t ì nh hình an ninh trật tự tại các bệnh viện tương đối phức tạp. Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân hoặc sự hiểu nhầm của người nhà bệnh nhân trong công tác khám chữa bệnh nên một số phần tử quá khích, manh động đã gây rối an...

Đọc thêm