Nghiên cứu chứng minh: Càng học cao, lắm tiền thì cuộc sống càng ít hạnh phúc Suy ngẫm

Nghiên cứu chứng minh: Càng học cao, lắm tiền thì cuộc sống càng ít hạnh phúc

Thống kê tại Đại học bang Pennsylvania cho thấy những người có thu nhập và trình độ học vấn cao gặp nhiều rắc rối hơn trong cuộc sống và ít hạnh phúc hơn số còn lại. Tiền và trình độ học vấn mang đến rất nhiều lợi thế trong cuộc sống, và các nghiên cứu từ lâu đã cho thấy những người có các lợi thế ấy có cuộc sống lành mạnh hơn, sống lâu hơn và có công việc ổn định, ít nhàm chán hơn. Nhưng cũng chính họ, theo một nghiên cứu mới đây, lại cảm thấy stress nhiều hơn ở nơi làm việc so với những người có mức lương thấp hơn, bằng cấp ít hơn. Để đo mức độ stress trong những ngày đi làm, các nhà nghiên cứu từ Đại học bang Pennsylvania đã phát cho 122 nhân viên...

Đọc thêm

zalo