Hai mặt của cuộc đời Suy ngẫm

Hai mặt của cuộc đời

Con người và cuộc sống lúc nào cũng có 2 mặt: Mặt thật và mặt giả, mặt thiện và mặt ác, mặt trắng và mặt đen…. thật khó lường, tùy theo tâm trạng, cảm xúc và tầm nhìn của mỗi người, tùy theo hoàn cảnh và từng lúc …. mà biến đổi theo thời gian, theo luật luân hồi của tạo hóa. Trên thực tế mặt giả thường nhiều hơn và hay lấn át mặt thực, cho nên muốn duy trì sự cân bằng này, con người cần phải quan tâm cố gắng chăm lo, tu chỉnh con người cho phải đạo, đạo làm người đó ! SỰ THẬT có 6 chữ GIẢ DỐI cũng 6 luôn Mặt trái và mặt phải Trắng đen ôi khó lường! ***** TÌNH YÊU có 7 chữ PHẢN BỘI cũng thế thôi ...

Đọc thêm

zalo