Tại sao nhiều người ngại nói: Xin lỗi? Suy ngẫm

Tại sao nhiều người ngại nói: Xin lỗi?

Nhiều người không bao giờ chấp nhận mình sai! Vì sao vây? Một trong những điều đầu tiên chúng ta được dạy khi còn bé là nói “tôi xin lỗi”, nhưng một số người từ chối xin lỗi ngay cả khi họ rõ ràng sai. Câu hỏi là, Tại sao? Xin lỗi dường như là từ khó nói nhất Một số người thấy rất khó để xin lỗi, dù chỉ là thừa nhận điều sai trái nhỏ nhất. Dù chúng ta có thể nhận thấy sự không sẵn lòng của những người không xin lỗi đơn giản là sự phòng vệ hoặc lòng kiêu hãnh, thì còn có một cơ chế tâm lý sâu xa hơn ở đây. Từ chối xin lỗi thường phản ánh những nỗ lực để bảo vệ một cảm...

Đọc thêm