Đẹp và cái đẹp cần vinh danh! Suy ngẫm

  Hoa hậu đi lễ chùa, gặp một chú tiểu đang quét lá. Cô liền tới gần chú tiểu và kiêu hãnh hỏi:
  - Tôi là hoa hậu, chú thấy tôi đẹp không?
  Chú tiểu nhẹ nhàng đáp:
  - Thưa cô, có cả hàng ngàn vạn người còn đẹp hơn rất nhiều.

  Nghe nói thế cô gái mở tròn đôi mắt:
  - Hoa hậu là người đẹp nhất trong những người đẹp rồi. Chú nói thử xem những người đẹp hơn tôi như thế nào?
  CHÚ TIỂU ĐÁP:
  - Giữ gìn trang nghiêm giới hạnh là THÂN đẹp; 
  - Ăn ở hiền hòa, thủy chung là NẾT đẹp; 
  - Thấy người ta ngã mà nâng lên, đó là CỬ CHỈ đẹp; 
  - Thấy người ta đói cho ăn, rách cho mặc, nghèo túng thì giúp đỡ, đó là TẤM LÒNG đẹp; 

  - Phụng dưỡng cha mẹ già, chu cấp cho người cô quả,... đó là TÂM HỒN đẹp; 
  - Thấy người ta lâm nguy, sợ hãi thì nói lời an ủi, giúp đỡ,... đó là NGÔN NGỮ đẹp;
  - Tính nết đoan chính, không tà tâm, đó là Ý đẹp; 
  - Thấy người ta u tối, không hiểu biết mà khai mở trí tuệ, cho học hành, đó là TRÍ TUỆ đẹp; 
  - Khai phá mê muội, hướng dẫn người ta vào con đường an vui, giải thoát, đó là CÁI ĐẸP CAO THƯỢNG.

  Còn cái đẹp của hoa hậu là CÁI ĐẸP CỦA SỰ HAM MUỐN, chiếm đoạt, xoay vần trong vòng sinh tử, ngầm chứa đau khổ, như hoa sớm nở tối tàn, KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG TUYÊN DƯƠNG./. - Sưu tầm

Bảo Vệ Âu Việt - Giải pháp an ninh dân sự cho doanh nghiệp

zalo