Công ty Ánh Sao Dương Danh sách khách hàng

Địa chỉ: Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Công ty Cổ Phần Ánh Sao Dương là một trong những Công ty thành viên của Tổng Công Ty Đầu Tư & Phát Triển Công Nghiệp – TNHH Một Thành Viên (gọi tắt là BECAMEX IDC).

Lĩnh vực hoạt động: quản lý điều hành Trung tâm thương mại, chuyên tổ chức các hoạt động nghệ thuật, sự kiện, tổ chức các dịch vụ chăm sóc thẫm mỹ, ăn uống…

Công ty bảo vệ tại Bình Dương - Bảo Vệ Âu Việt