Công ty CP Bê tông 620 Châu Thới Danh sách khách hàng

    Doanh nghiệp Việt Nam

    Ngành nghề sản xuất kinh doanh:

   - Sản xuất và lắp ghép cấu kiện bêtông đúc sẳn (dầm, cọc,…).

   - sản xuất các loại vật liệu xây dựng bằng cách phối bê tông.

   - Xây dựng các công trình giao thông cầu cống, xây dựng dân dụng, bến cảng

   - Nạo vét, bồi đắp mặt bằng, đào lắp nền công trình, xây dựng công trình công nghiệp và dân dung.

   - Dịch vụ vận chuyển sản phẩm bê tông siêu trường, siêu trọng.

   - Xuất nhập khẩu vật tư nguyên liệu phụ tùng ngành xây dựng.

   - Thiết kế xây dựng dân dụng, giao thông, công nghiệp.

   - Sữa chữa, đóng mới phương tiện thủy và cấu kiện nổi.

  - Gia công cơ khí.

   - Thí nghiệm, kiểm nghiệm độ bền kết cấu các loại vật liệu xây dựng.