Tin hot

Bảo vệ mục tiêu di động. Dịch vụ bảo vệ

    Mục tiêu di động là đối tượng được bảo vệ di chuyển từ nơi này đến nơi khác theo một tuyến nhất định trong một khoảng thời gian nhất định theo kế hoạch, phương án đề ra. Đối tượng bảo vệ có thể là con người (một người hay một nhóm người) có nhu cầu bảo vệ vì sự an toàn tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; có thể là hàng hóa, tài sản (tiền, vàng, kim loại quý, tác phẩm nghệ thuật, hàng hóa có giá trị...). Hình thức bảo vệ: có thể công khai hoặc có thể bí mật (đội hình, trang phục bảo vệ, lộ trình).

    Xuất phát từ đặc điểm của đối tượng cần được bảo vệ và yêu cầu của khách hàng, do đó bảo vệ mục tiêu đi động là một trong những hoạt động tương đối khó khăn, phức tạp đối với lực lượng bảo vệ. Mục đích đặt ra của khách hàng, yêu cầu của công ty bảo vệ và đối tượng bảo vệ là đảm bảo an toàn trong suốt thời gian di chuyển, không gian, địa điểm đã định từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc hành trình.

    Sự có mặt của lực lượng bảo vệ Âu Việt chính là sự lựa chọn hợp lí bởi những cán bộ, nhân viên bảo vệ có đủ phẩm chất năng lực, chuyên sâu về áp tải vận chuyển đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Công cụ hỗ trợ, phương tiện phục vụ quá trình di chuyển được trang bị phù hợp cho từng trường hợp cụ thể.

Công ty bảo vệ tại Bình Dương - Bảo Vệ Âu Việt

hotline
0917123113
chat Facebook
zalo