Tin hot

Công ty CP Nicon Danh sách khách hàng

Chủ đầu tư đến từ: Liên doanh

Địa chỉ trụ sở chính: quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Ngành nghề sản xuất kinh doanh:

Xây dựng, thiết kế xây dựng, tư vấn và quản lý dự án, tư vấn thiết kế xây dựng, thi công công trình

Công ty bảo vệ tại Bình Dương - Bảo Vệ Âu Việt