Tin hot

Công ty Mega Tech Việt Nam HCMC Danh sách khách hàng

Doanh nghiệp đến từ: Hàn Quốc

Địa chỉ: KCN Mapletr, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Ngành nghề: Sản xuất sản phẩm từ plastic.

Công ty bảo vệ tại Bình Dương - Bảo Vệ Âu Việt