Gọi nhầm số Thư giãn

  Chuông đin thoi reo ...

  Con gái:

  - Alo .. b h?

  - , B đây ... M đâu không nghe đin thoi h con gái…?

  - D, M đang trên lu vi bác Minh b ...

  - Bác Minh nào mà B không biết nh...?

  - D, khi b đi vng thì bác Minh hay đến chơi trong phòng vi M !

  -  ... Vy mình chơi trò này nhé ... Con c lên phòng M hét to lên là "B đã v" …

  - Alo ... sao ri con gái ...?

  - Khi con hét to: "B đã v" thì m mc váy ng cung cung chy ra, trưt chân lăn xung cu thang và nm im ng luôn b .

  Còn bác Minh thì nhy qua ca s lu 3 nhà mình xung h bơi ... mà lúc sáng b đi sm quên x nưc vào h ...

  - a, sao ging con khác quá vy? Có phi con là Bng ca b không?

  - D không, con là Susu  ...

  Ôi, xin li ... chú ln s ...!!!

zalo