Rút không kịp Thư giãn

  Trong một lớp học hội hoạ, vị giáo sư là một hoạ sĩ nổi tiếng đưa cho các sinh viên của mình xem 3 bức ảnh

Bức ảnh thứ 1 vẽ một cái bánh mì đen thui.

Bức ảnh thứ 2 vẽ cảnh một trận chiến với một đoàn quân bị tiêu diệt hoàn toàn, những chiến sĩ chết như ngả rạ.

Bức ảnh thứ 3 vẽ một người phụ nữ đang mang bầu.

Vị giáo sư nói:

- Ai có thể đặt 1 tên chung cho cả 3 bức tranh này sẽ được một phần thưởng.

Và phần thưởng thuộc về một sinh viên với câu trả lời ngắn nhất và hợp lý nhất: “Rút không kịp”.